Beboerrepræsentationen i Barfoeds Gård

Generalforsamling 2010-03-22, 19:30

Tilstedeværende

·        Jan Jensen (JJ) formand for beboerrepræsentationen

·        Jens Møller Jensen (JM) kasserer i beboerrepræsentationen

·        Lars Nordstrøm (LN) medlem af beboerrepræsentationen

·        Erik Romme (ER) PrivatBos repræsentant

1         Valg af dirigent

JM valgtes til dirigent

2         Valg af referent

LN valgtes til referent

3         Formandens beretning

Renoveringen af C. T. Barfoeds Vej

ER kunne meddele at kommunens Teknikudvalg har vedtaget en plan for renoveringen. Planen mangler stadig at blive konfirmeret i byrådet, men det er i følge ER en formssag.

Den 6/4 mødes ER med kommunens teknikforvaltning for at diskutere bl.a. forhaverne

Ejendommens stand

JJ har siden sidste generalforsamling sendt mails til ER og ejedomsmester Lars Larsen (LL) om følgende mangler ved ejendommen:

  1. Asfalt i gård ud for C. T. Barfoeds Vej (CTB) 6

  2. Tagrenden på C. T. Barfoeds Vej 4 er utæt på gård-siden til højre

  1. CTB 2 – 10; Opgangenes stand:

      JJ påpegede at opgangene er i dårlig stand. Vægge og dørpartier trænger til maling og  linoleummet på trapperne er nedslidt. LN tilføjede, at i CTB 4 er linoleummet nogle steder så slidt, at man kan komme til at falde i den.
JJ spurgte ER, hvornår PrivatBo (PB) planlægger at renovere opgangene.
ER svarede, at pengene til istandsættelsen er bevilget inden for ejendommenes drifts og vedligeholdelses-budget; Ca. 18 mio. i alt (12 + 6 i reserve) til alle Frederiksberg Boligfonds 22 ejendomme. Ifølge ER koster renovering af en opgang ca. 100.000 kr.
JJ bad ER sende beboerrepræsentationen en tidsplan for renovering af opgangene

      ER meddelte at taget på Wilkensbo står for at blive udskiftet. PrivatBo skifter pt. ca. et tag om året pt.

  1. Vinduernes stand:

      ER: Der er ingen planer om at male vinduerne foreløbig

  1. JJ konfronterede ER med at trappetrinnet til gårdtoiletet endnu ikke er repareret trods talrige henvendelser fra beboerrepræsentationen

  1. JJ erindrede ER om, at vi stadig gerne have et ekstra fag på cykelhalvtaget i gården. JM tilføjede, at mere plads der kunne bevirke, at færre sætter deres cykler på vejen

8A. Bænke til gården. ER har tilsendt beboerrepræsentationen bænke-katalog. Vi kan vælge mellem to typer bænke
Beboerrepræsentationen var enig om, at bordbænke er upraktiske, og JM spurgte ER, om vi kan få nogle aflagte parkbænke i stedet? ER lovede at se på sagen

Midlertidig genhusning

Kommunikationsform mellem PrivatBo og beboerrepræsentationen

·        JJ nævnte, at vi har fået på det rene med PB, at vi fortsat vil modtage beskeder fra dem per post

Kabel-TV

Huslejestigning følgende af boligforbedring i 2002/2003

Afrunding af formandens beretning og der af følgende diskussioner

4         Godkendelse af regnskab

·        Regnskabet godkendtes

·        Diskussion af eventuelle indkøb udskøds til næste ordinære møde

5         Valg af beboerrepræsentanter

Opstillede

·        JJ genopstillede til formandsposten

·        JM genopstillede til kassererposten

·        LN stillede op til revisorposten

Valg

Alle opstillede valgtes

6         Indkomne forslag

7         Eventuelt

·        Det diskuteredes hvorvidt vi skal gøre PR for beboerrepræsentation:

      LN foreslog at vi kunne fremstille en flyer og husstandsomsdele den

      JM bemærkede at beboerrepræsentationen skal have minimum tre medlemmer

Afslutning

JM takkede for mødet samt god ro og orden

Til startside.