Ejendomskontoret
Wilkensvej 42, st. th.
2000  Frederiksberg
Telefon: 38 86 09 41 E-mail: 306fb@privatbo.dk

Kontortid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Telefontid 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30
Personlig 8.30 - 9.30 7.00 - 8.00 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
Telefon og
personlig
16.00 - 18.30
Funktionærernes
arbejdstid
7.00 - 15.30 7.00 - 14.30 7.00 - 14.30 7.00 - 15.30 7.00 - 14.30
Uden for telefontid kan der lægges uopsættelige beskeder på telefonsvaren (Eks: Stop i vaskeri.)

Nødnumre. Uden for normal arbejdstid: 

Vandskade: Lars Lyngby VVS tlf. 27 89 00 00

Bed straks overboerne vente med at bruge afløb eller andet, til skaden er rettet. 

El-anlæg: 39 65 77 55 (S.I.F)-Oftest skyldes fejlen defekt el-udstyr.            

Gør følgende: Sluk alt el-udstyr og kontakter. Tænd for en ting ad gangen. Når sikringen springer har du fundet fejlen. Lejer betaler selv for uberettigede opkald.

 

MEDDELELSER FRA EJENDOMSKONTORET

Barnevogne må ikke stå i opgangen..   

Meddelelser fra PrivatBo