Tilbage

7-1-2010

Beboerrepræsentationen har ikke yderligere at bemærke

til huslejenævnets brev.

Vores advokat hos LLO henviser til vores protest mod

de 2 punkter i budgettet.

Vi afventer huslejenævnets behandling af sagen.

5-1-2011

Alle lejere modtager brev fra huslejenævnet, i det

huslejenævnet skal give den anden part i lejeforholdet

(lejerne) adgang til at udtale sig.

13-12-2010

PrivatBo uddeler meddelelse til alle lejere, at huslejestigning vil

blive indkrævet  fra 1. januar 2011 på trods af beboerrepræsentationens indsigelse.

18-10-2020

Mødet hos LLO resulterede i at, der blev sendt indsigelse
til PrivatBo, som hvis de fastholder varslingen må indbringe den

for huslejenævnet.


Vi vil  herefter afvente huslejenævnets behandling af indsigelsen.
 

Endnu engang vil vi opfordre lejerne til at afsætte penge til
stigning i husleje jævnfør  den udsendte Info-2 .
 

For de 48 ud af 70 af lejere, der
er flyttet ind efter 1994 bliver det også nødvendigt at sætte penge af til regulering
af forudbetalt husleje og depositum.
Det drejer sig typisk om et beløb på ca 2.500 kr.

OBS. Se også punktet Aftalt boligforbedring på hjemmesiden. idet

tidspunktet for betaling af huslejestigning i forbindelse med aftalt boligforbedring

er ændret til d. 1-5-2011.

 

30-09-2011

 

INFO 1 - Barfoeds Gård Beboerrepræsentation .

 Vedrørende huslejevarsel 2011.

 Til alle lejere i Barfoeds Gård.

 Vores udlejer Frederiksberg Boligfond har gennem fondets administrator PrivatBo, udsendt huslejevarsel om årlig huslejestigning på mellem 5.000-6.000 kr.

 Dette er ganske uacceptabelt.

 Beboerrepræsentationen har derfor reageret og henvendt sig til Lejernes Landsorganisations jurist, med henblik på i første omgang at indbringe varslet for huslejenævnet, for at få afvist den varslede huslejestigning .

 Vi opfordrer alle, der er interesserede i at modtage infomail om udviklingen i sagen, til at gå ind på vores hjemmeside www.barfoedsgaard.dk  og sende en mail med angivelse af navn, adresse og mailadresse. Der vil også løbende blive lagt information på hjemmesiden.

 

OBS!

Har du spørgsmål til det brev PrivatBo har sendt, med varsel om huslejestigning, skal du i første omgang henvende dig til PrivatBo.

 Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

Barfoeds Gård v/Jan Jensen