Juli 2010.

En beboer har gjort opmærksom på at det ikke er muligt at modtage HDTV .

Det skyldes, at de nuværende kabeltvstallationer er forældede.

Det samme er tilfældet i to andre Privatboejendomme.

Da det er bekosteligt at opdatere kabeltvinstallationerne er der forhandlinger i gang om

hvordan ændringerne skal finansieres.

Ligeså snart vi hører nyt vil vi orientere om det.

Det formodes at Privatbo også orienterer beboerrepræsentationen, når der foreligger en løsning af problemet.

venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

Barfoedsgård

barfoedsgaard.dk,beboerrepræsentationen