LINKS til andre beboerrepræsentationer og ejendomme under Frederikberg Boligfond.  
Rolfshus: http://www.rolfshus.dk/
Roskildegården:  
Solbjerggård :  
MaltheBruuns Gård: