Tilbage

Barfoeds Gård Beboerrepræsentation.

 

Info 3 om vandtryksforøger.

 

2.januar 2015

Siden vandtryksforøgeren gik ud af drift

d.4 januar 2013, har vi som bekendt ført en sag

ved huslejenævnet, med hjælp af Lejernes

landorganisation.

 

Vi har nu modtaget brev fra huslejenævnet,

at deres bygningskyndige vil komme og lave

vandtryksmåling  ONSDAG d. 7 JANUAR 2015 kl 9.00.

Her vil han besigtige 2 lejemål og foretage en måling af vandtryk/flow.

 

Hvis I vil være med til vandprøven kan I

henvende jer til beboerrepræsentanten i jeres opgang eller sende en mail til barfoedsgaard@frbpost.dk.

 

Jan Jensen Wilkensvej 32 1 th

Lars Nordstrøm C T Barfoeds 4 2 tv

Jasser Schou C T Barfoedsvej 2 1 tv

Birger Jensen C T Barfoedsvej 8 st tv

 

Vi vil gerne være sikker på, at målingen giver

et realistisk billede af vandtrykket.

Derfor må I gerne åbne for vandet 

onsdag d 7 januar i tidsrummet mellem kl 9 og 10 !!

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

v/Jan Wang Jensen

Formand