Potteplantegruppen har tre medlemmer :

Bente Borg CTB 8 3 th

Jeanette Due CTB  8 st th

Birger Jensen CTB 8 st tv