Tilbage

Sidste nyt.

September 2010

Der har siden vi præsenterede vores ønsker til reparationer/forbedringer på generalforsamlingen været en del aktivitet:

Tagrenden over opgangene 30 og 32 er blevet renset,

trappen ned til gårdtoilettet er blevet lavet,

den ønskede havebænk er stillet op

– og arbejdet med opgangsrenoveringen skrider fremad.
 

 samt stien skråt over græsplænen er blevet færdig for nylig.

Vi mangler dog stadig den ekstra sektion til cykelparkeringen. 

 

 

 

2008 :

I øjeblikket er beboerrepræsentationen involveret i følgende områder :

 

1.Vej og parkeringsprojekt C T Barfoedsvej og ved gabionsvægge til Metro.

Vi har marts 2008 erfaret at et projekt for hele C. T Barfoeds vej er under behandling.

Det drejer sig om et projekt til et tocifret millionbeløb. Vi er ikke blevet kontaktet af Frederiksberg Boligfond med henblik på at få hørt vores kommentarer til projektet .

 

2.Disponering og brug af grønne forarealer C T Barfoedsvej,.

herunder forbedringer og vedligeholdelse.

 

3. Dialog med Privatbo om indretning og eventuelle ændringer af gården.

 

Andre punkter:

 

Send forslag til beboerrepræsenationen , hvis der er noget du ønsker taget op af beboerrepræsentationen !

mail: barfoedsgaard@frbpost.dk

 

   
 
     

Forside